A A A

Projekty

REALIZOWANE

1 „Sztuka Śmieci”- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Program „Przyłącz się” 01.03.2009- 31.08.2009

Realizowany- Grupa Nieformalna STAŻYŚCI

Instytucja wspierająca- SAAK

Wartość 5 600 zł

 

2. Eko SZPIEDZY- Projekt w ramach Akcji Aktywni z Natury- Wakacje na Ekotrasie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Pbszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych