A A A

Przegląd Piosenki "Majowe Śpiewanie"

13 maja 2012r  w Trzeszczanach odbędzie się Przegląd Piosenki „Majowe Śpiewanie”, którego organizatorami są Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia N.M.P w Trzeszczanach oraz Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury z Hrubieszowa. Honorowy patronat nad przeglądem objął Ks. Bp. dr Mariusz Leszczyński.
Celem imprezy jest zwrócenie uwagi na rolę matki w życiu każdego człowieka, wspomnienie obrazu Marii Matki Jezusa, prezentacja dorobku zespołów zajmujących się twórczością religijną oraz popularyzacja śpiewania. W przeglądzie mogą brać udział zarówno soliści, zespoły muzyczne i chóry. Każdy z uczestników wykona dwa utwory.
To już druga wspólna inicjatywa Parafii w Trzeszczanach i Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury” – podkreśla Edyta Dobosz-Maciuk, Prezes SAAK - „ Pod koniec stycznia tego roku odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek ”Czas Kolędy”, gdzie zaprezentowało się kilkanaście podmiotów. Widzimy, że zainteresowanie obiema imprezami jest duże, dlatego wierzymy, że staną się one imprezami cyklicznymi.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 84 6964880.