A A A

STOWARZYSZENIE "MOŁODIATYCZE TO MY"

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

  • Dbałość o rozwój wsi Mołodiatycze i okolic.
  • Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju wsi Mołodiatycze oraz gminie Trzeszczany
  • Upowszechnianie kultury i wiedzy o Mołodiatyczach i gminie Trzeszczany
  • Promowanie walorów turystycznych wsi Mołodiatycze  i okolic, w kraju i zagranicą.