A A A

STOWARZYSZENIE "OSTRÓWEK - DOM RODZINNY"

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:


  • Dbałość o rozwój wsi Ostrówek i okolic.
  • Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
  • Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju wsi Ostrówek i okolic.
  • Upowszechnianie kultury i wiedzy o Ostrówku i powiecie hrubieszowskim.
  • Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z dziejami Ostrówka i okolic.
  • Zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych.
  • Promowanie walorów turystycznych wsi Ostrówek i okolic w kraju i zagranicą.
  • Współpraca i utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Ostrówka i okolic mieszkającymi w kraju i za granicą.