A A A

Zaproszenie i regulamin

 

 

Koordynator Forum - Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do przystąpienia do FORUM HRUBIESZOWSKICH  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

 

 

Każdy uczestnik Forum oraz wszystkie zainteresowane przystąpieniem do Forum organizacje,  prosimy o wypełnienie załączników do regulaminu.